Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to enable RoboForm in Firefox 71? No enable button on options.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eve

more options

An update to Firefox disabled RoboForm. When trying to manage extensions in Firefox settings, there is no option to enable this extension. Is there a problem with RoboForm? Or another way to re-enable? (I am not trying to view a toolbar at bottom of page, just over enable the extension.)

An update to Firefox disabled RoboForm. When trying to manage extensions in Firefox settings, there is no option to enable this extension. Is there a problem with RoboForm? Or another way to re-enable? (I am not trying to view a toolbar at bottom of page, just over enable the extension.)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I added the extension my firefox 71 and it was auto enabled. I was able to disable and enable it at will. Have you tried removing it and reinstalling it? You can reinstall it from here. It should retain your data since it's attached to a login on their end.

Let me know.