X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how do i recover logins and passwords from before lockwise

Được đăng

after lockwise, i cant find all of my logins and passwords, i am screwed if i cant find tham, as i had completely trusted firefox. how do i get them back, or read the .json files so that i can write them all down. please help me.

after lockwise, i cant find all of my logins and passwords, i am screwed if i cant find tham, as i had completely trusted firefox. how do i get them back, or read the .json files so that i can write them all down. please help me.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Eve
  • Top 25 Contributor
  • Administrator
61 giải pháp 387 câu trả lời
Được đăng

Could I get some more clarification on this? Do you mean can you access your lockwise passwords you've stored or are you trying to access passwords you saved before you started using lockwise (perhaps with another password manager?) Just wanted to make sure I understand your problem.

Could I get some more clarification on this? Do you mean can you access your lockwise passwords you've stored or are you trying to access passwords you saved before you started using lockwise (perhaps with another password manager?) Just wanted to make sure I understand your problem.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4396 giải pháp 61649 câu trả lời
Được đăng

Password:Recovery:Restore:Export https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://www.nirsoft.net/utils/passwordfox.html (Win) PasswordFox v1.58 - Extract the usernames/passwords stored in Firefox Copyright (c) 2008 - 2017 Nir Sofer

Note: Some anti-virus show false positive. ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Easily export your passwords from Firefox. https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter

Export your passwords from Firefox in a portable CSV or JSON format. It works on Windows, macOS, and Linux. +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 Tools to Decrypt and Recover Passwords Saved in Firefox • Raymond CC https://www.raymond.cc/blog/how-to-find-hidden-passwords-in-firefox/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If you don't find a third party script or program you can trust, you can run a script in Firefox's Browser Console to spit out the list in CSV or JSON format. For example:

JSON file: https://support.mozilla.org/questions/1258644

CSV: https://support.mozilla.org/questions/1253828 (copy/paste from console)

Password:Recovery:Restore:Export https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://www.nirsoft.net/utils/passwordfox.html (Win) PasswordFox v1.58 - Extract the usernames/passwords stored in Firefox Copyright (c) 2008 - 2017 Nir Sofer Note: Some anti-virus show false positive. ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Easily export your passwords from Firefox. https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter Export your passwords from Firefox in a portable CSV or JSON format. It works on Windows, macOS, and Linux. +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 Tools to Decrypt and Recover Passwords Saved in Firefox • Raymond CC https://www.raymond.cc/blog/how-to-find-hidden-passwords-in-firefox/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If you don't find a third party script or program you can trust, you can run a script in Firefox's Browser Console to spit out the list in CSV or JSON format. For example: JSON file: https://support.mozilla.org/questions/1258644 CSV: https://support.mozilla.org/questions/1253828 (copy/paste from console)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.