X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Updated to win 10 from 8.1 and forgot to backup my precious bookmarks.

Được đăng

Hi, I updated from win 8.1 to win 10 via a complete install; (fn105fn@yahoo.com; and changed my user name )

Alas, I forgot to back up my bookmarks; very important for my travelling in my motorhome.

Is there a chance where I may find it? Can I reinstall it to my current Firefox?

Hi, I updated from win 8.1 to win 10 via a complete install; (fn105fn@yahoo.com; and changed my user name ) Alas, I forgot to back up my bookmarks; very important for my travelling in my motorhome. Is there a chance where I may find it? Can I reinstall it to my current Firefox?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17670 giải pháp 159853 câu trả lời
Được đăng

You can check if you have a C:\Windows.old folder with personal data from Windows 8.1.

The main (root) Firefox profile folder is in a hidden location in AppData\Roaming

  • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\

See:

You can check if you have a C:\Windows.old folder with personal data from Windows 8.1. The main (root) Firefox profile folder is in a hidden location in AppData\Roaming *C:\Users\&lt;user&gt;\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\&lt;profile&gt;\ See: *https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.