X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Hyperlinks in em client email will not open in Firefox.

Được đăng

Em Client is default, Firefox is default. I use Windows 7

Em Client is default, Firefox is default. I use Windows 7
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

RobertJ
  • Top 10 Contributor
114 giải pháp 1220 câu trả lời
Được đăng

Hi lahines100, Take a look at this thread to see if it helps:

Hyperlinks not opening browser https://forum.emclient.com/emclient/topics/hyperlinks-not-opening-browser

Hi lahines100, Take a look at this thread to see if it helps: Hyperlinks not opening browser https://forum.emclient.com/emclient/topics/hyperlinks-not-opening-browser
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.