X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Terminology question

Được đăng

What does KB mean in a discussion group?

What does KB mean in a discussion group?

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5420 giải pháp 40435 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Knowledge Base.

Knowledge Base.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you so much for your quick response, I appreciate it!

Thank you so much for your quick response, I appreciate it!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.