X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is it possible to change automatic word search?

Được đăng

Is it possible to disable automatic "word search"? every time i'm on a page and hit some letter key mozila opens the automatic "search keyword" without my wanting it. I want to open the "search keyword" only when I press crtl + f and never, never in automatic. it also hinders to play browser games, I can not play games because any key that I press the mozila opens the "search word"

Is it possible to disable automatic "word search"? every time i'm on a page and hit some letter key mozila opens the automatic "search keyword" without my wanting it. I want to open the "search keyword" only when I press crtl + f and never, never in automatic. it also hinders to play browser games, I can not play games because any key that I press the mozila opens the "search word"

Giải pháp được chọn

Hi, yes it is. Go into Options (find it in the three-bar menu), then on the "General" section, look for the "Browsing" sub-section, it is near the bottom.

In there, uncheck "Search for text when you start typing".

See the attached screenshot for what you're looking for - fourth one down.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Standard8 37 giải pháp 208 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi, yes it is. Go into Options (find it in the three-bar menu), then on the "General" section, look for the "Browsing" sub-section, it is near the bottom.

In there, uncheck "Search for text when you start typing".

See the attached screenshot for what you're looking for - fourth one down.

Hi, yes it is. Go into Options (find it in the three-bar menu), then on the "General" section, look for the "Browsing" sub-section, it is near the bottom. In there, uncheck "Search for text when you start typing". See the attached screenshot for what you're looking for - fourth one down.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 2
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17670 giải pháp 159841 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

See also these pref on the about:config page:

  • accessibility.typeaheadfind = false
  • accessibility.typeaheadfind.autostart = false
  • accessibility.typeaheadfind.manual = false (fast find)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

See also these pref on the <b>about:config</b> page: *accessibility.typeaheadfind = false *accessibility.typeaheadfind.autostart = false *accessibility.typeaheadfind.manual = false (fast find) You can open the <b>about:config</b> page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

it work! thanks!

it work! thanks!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
ultratech4you 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

Nice Thanks For Sharing

Nice Thanks F[https://storeplayapk.com/soula-whatsapp-lite-apk-download o]r S[https://grouplinks.in h]aring
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
pramod natoriya 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

tgomozila said

Is it possible to disable automatic "word search"? every time i'm on a page and hit some letter key mozila opens the automatic "search keyword" without my wanting it. I want to open the "search keyword" only when I press crtl + f and never, never in automatic. it also hinders to play browser games, I can not play games because any key that I press the mozila opens the "search word"
''tgomozila [[#question-1274026|said]]'' <blockquote> Is it possible to disable automatic "word search"? every time i'm on a page and hit some letter key mozila opens the automatic "search keyword" without my wanting it. I want to open the "search keyword" only when I press crtl + f and never, never in automatic. it also hinders to play browser games, I can not play games because any key that I press the mozila opens the "search word" </blockquote>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.