X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I'm trying to use MozBackup to transfer Firefox and Thunderbird to my new computer, and it's not working. Help!

Được đăng

I have used Firefox and Thunderbird for many years, and have always used MozBackup when I upgraded to a new computer. This time, I am moving from a Windows 7 machine (but with up-to-date Firefox and Thunderbird). I downloaded both Firefox and Thunderbird to my new machine. I used MozBackup to backup my profiles on my old machine and restore them on this machine.

Except when I open Firefox or Thunderbird, nothing has been restored. Thunderbird has no email profiles nor any saved emails, it is a perfectly clean new version asking me to set up a profile. Firefox has the tabs I opened on this machine before trying to restore the profile from my other machine. It has all the data from Firefox Synch, except that (as before the attempt at using MozBackup) all of my carefully curated folders of bookmarks from over a decade of use are gone (all the bookmarks appear to be there, but there is no organization or folders).

I have now tried uninstalling and reinstalling Firefox, Thunderbird, and MozBackup multiple times, and running MozBackup multiple times, and the same thing happens each time.

I have used Firefox and Thunderbird for many years, and have always used MozBackup when I upgraded to a new computer. This time, I am moving from a Windows 7 machine (but with up-to-date Firefox and Thunderbird). I downloaded both Firefox and Thunderbird to my new machine. I used MozBackup to backup my profiles on my old machine and restore them on this machine. Except when I open Firefox or Thunderbird, nothing has been restored. Thunderbird has no email profiles nor any saved emails, it is a perfectly clean new version asking me to set up a profile. Firefox has the tabs I opened on this machine before trying to restore the profile from my other machine. It has all the data from Firefox Synch, except that (as before the attempt at using MozBackup) all of my carefully curated folders of bookmarks from over a decade of use are gone (all the bookmarks appear to be there, but there is no organization or folders). I have now tried uninstalling and reinstalling Firefox, Thunderbird, and MozBackup multiple times, and running MozBackup multiple times, and the same thing happens each time.

Giải pháp được chọn

MozBackup is a very old independent project that hasn't been updated since 2012. It's very likely that it no longer works with Firefox.

To transfer your data on Firefox, see Back up and restore information in Firefox profiles. For Thunderbird, see Moving Thunderbird Data to a New Computer.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
695 giải pháp 5507 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

MozBackup is a very old independent project that hasn't been updated since 2012. It's very likely that it no longer works with Firefox.

To transfer your data on Firefox, see Back up and restore information in Firefox profiles. For Thunderbird, see Moving Thunderbird Data to a New Computer.

Hope this helps.

MozBackup is a very old independent project that hasn't been updated since 2012. It's very likely that it no longer works with Firefox. To transfer your data on Firefox, see [[Back up and restore information in Firefox profiles]]. For Thunderbird, see [[Moving Thunderbird Data to a New Computer]]. Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you!

Thank you!
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.