X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to change the progress bar color on a Firefox icon in the MacOS dock? Current one is too dark.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
Được đăng

I'm using MacOS Catalina with dark mode enabled and accent color set to green. Firefox version 70.0.1. Problem is when I'm downloading something with Firefox the progress bar on Firefox icon (in the MacOS dock) is too dark and you can't see clearly how much progress downloading something is made. Can this be changed my user or can I request that Firefox fixes colors so they be more bright? See example in attachment picture.

I'm using MacOS Catalina with dark mode enabled and accent color set to green. Firefox version 70.0.1. Problem is when I'm downloading something with Firefox the progress bar on Firefox icon (in the MacOS dock) is too dark and you can't see clearly how much progress downloading something is made. Can this be changed my user or can I request that Firefox fixes colors so they be more bright? See example in attachment picture.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.