X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashing on older PC

Được đăng

System Compaq SR1500XX with AMD Sempror chip set. Original had WinXP 32 bit Operating System currently installed, Linux Mint 19 which comes with FF 70.0 Problem, FF 70.0 fails to open at all. Error message is shown "Mozilla Crash Report" indicating FF vhas crashed, no details shown. FF 70.0 has been uninstalled and much earlier edition installed to match age of PC, again FF 39.0 fails to open and the same error message is shown. Any suggestions on how to open FF70.0, 39.0 or any version of Firefox with Mint19 as the operation system. Yhank you

System Compaq SR1500XX with AMD Sempror chip set. Original had WinXP 32 bit Operating System currently installed, Linux Mint 19 which comes with FF 70.0 Problem, FF 70.0 fails to open at all. Error message is shown "Mozilla Crash Report" indicating FF vhas crashed, no details shown. FF 70.0 has been uninstalled and much earlier edition installed to match age of PC, again FF 39.0 fails to open and the same error message is shown. Any suggestions on how to open FF70.0, 39.0 or any version of Firefox with Mint19 as the operation system. Yhank you
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SAMSUNG SM-T377A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/10.1 Chrome/71.0.3578.99 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Dinushi Dhananjani
  • Top 25 Contributor
5 giải pháp 216 câu trả lời
Được đăng

Hi!, Chasmwish I think this article will be help you https://libre-software.net/how-to-install-firefox-on-ubuntu-linux-mint/

Hi!, Chasmwish I think this article will be help you https://libre-software.net/how-to-install-firefox-on-ubuntu-linux-mint/
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17670 giải pháp 159854 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Do you see messages in the terminal window if you launch Firefox via this window?

Any luck with starting Firefox in Safe Mode via the -safe-mode command line parameter?

Do you see messages in the terminal window if you launch Firefox via this window? Any luck with starting Firefox in Safe Mode via the -safe-mode command line parameter? *https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.