X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Wordpress plugin Elementor Pro, Library Pages doesn’t load

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
Được đăng

This happens after I create a new site in Wordpress [WP] When I add a New Page>Edit with Elementor>Add Template>Pages or Blocks The Pages and Blocks doesn’t load. Hello, I use Firefox in Mac and PC In the PC I solved by reinstalling Firefox. With Mac I cannot solved. I try evrithing and also contact Elementor team.

If I try the same thing with Chrome I see everything as it should be.

Any help appreciated. Thanks

This happens after I create a new site in Wordpress [WP] When I add a New Page>Edit with Elementor>Add Template>Pages or Blocks The Pages and Blocks doesn’t load. Hello, I use Firefox in Mac and PC In the PC I solved by reinstalling Firefox. With Mac I cannot solved. I try evrithing and also contact Elementor team. If I try the same thing with Chrome I see everything as it should be. Any help appreciated. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.