X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I clicked to view my email and all emails from today back to 5/2/19 are gone. I looked everywhere - nothing?

Được đăng

I use Firefox and when I clicked to open my new email, everything from today through 5/2/19 is gone. I looked in recently deleted and it looks like those are consistent with what I have deleted in the past few days(I can get 25 to 30 emails per day). I checked old mail - nothing. Please help!

I use Firefox and when I clicked to open my new email, everything from today through 5/2/19 is gone. I looked in recently deleted and it looks like those are consistent with what I have deleted in the past few days(I can get 25 to 30 emails per day). I checked old mail - nothing. Please help!
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1538 giải pháp 10733 câu trả lời
Được đăng

Firefox is a web browser, it does not control your e-mail. You would need to contact your email service provider (whoever is after the @ in your e-mail address) to find out what happened to your e-mails.

Firefox is a web browser, it does not control your e-mail. You would need to contact your email service provider (whoever is after the @ in your e-mail address) to find out what happened to your e-mails.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.