X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

source file could not be read for tar.gz.sig files

Được đăng

Not able to download tar.gz.sig using firefox . version of firfoxe that i am using is 70.0.1 (32-bit). Chrome and other browser have no issues downloading the file.

Not able to download tar.gz.sig using firefox . version of firfoxe that i am using is 70.0.1 (32-bit). Chrome and other browser have no issues downloading the file.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Add block

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17589 giải pháp 159121 câu trả lời
Được đăng

This is possibly caused by security (anti-virus) software that is blocking access to the file.

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support (press F8 on the boot screen or hold down the Shift key) to see if that has effect.

This is possibly caused by security (anti-virus) software that is blocking access to the file. It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference. Boot the computer in Windows Safe Mode with network support (press F8 on the boot screen or hold down the Shift key) to see if that has effect. *https://www.bleepingcomputer.com/tutorials/how-to-start-windows-in-safe-mode/ *https://www.7tutorials.com/4-ways-boot-safe-mode-windows-10
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.