X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Find bookmarks in Time Machine backup from old MacBook?

Được đăng

I have a new MacBook and have restored most info from my old MacBook via Time Machine, but not Firefox. I downloaded a fresh copy of Firefox. I would like to get the (many many) bookmarks that I had on my old MacBook. I have a Time Machine backup from that computer. However, I can't find the Firefox bookmarks. Per the instructions below, in my Time Machine backup I looked in Library > Application Support, but found no FIREFOX folder there. Can anyone tell me where to find my profile > bookmarks?

Thank you!

Finding your profile without opening Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data

   Click the Finder icon in the dock. On the menu bar, click the Go menu, hold down the option or alt key and select Library. A window will open containing your Library folder.
   Open the Application Support folder, then open the Firefox folder, and then the Profiles folder.
   Your profile folder is within this folder. If you only have one profile, its folder would have "default" in the name.
I have a new MacBook and have restored most info from my old MacBook via Time Machine, but not Firefox. I downloaded a fresh copy of Firefox. I would like to get the (many many) bookmarks that I had on my old MacBook. I have a Time Machine backup from that computer. However, I can't find the Firefox bookmarks. Per the instructions below, in my Time Machine backup I looked in Library > Application Support, but found no FIREFOX folder there. Can anyone tell me where to find my profile > bookmarks? Thank you! * Finding your profile without opening Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data Click the Finder icon in the dock. On the menu bar, click the Go menu, hold down the option or alt key and select Library. A window will open containing your Library folder. Open the Application Support folder, then open the Firefox folder, and then the Profiles folder. Your profile folder is within this folder. If you only have one profile, its folder would have "default" in the name.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17586 giải pháp 159090 câu trả lời
Được đăng

How old is this time Machine backup ?

Firefox uses two locations for the Firefox profile folder, so make sure to look in the correct location. Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

  • ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<profile>/

Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles), this location isn't important and can be ignored in most cases.

  • ~/Library/Caches/Firefox/Profiles/

In Mac OS X v10.7 and later, the "~/Library" folder in the Home directory is a hidden folder.

Open Finder and use one of these:

  • Go -> Go To Folder (Shift-Command-G) and in the dialog type: ~/Library
  • Open the "Go" menu and hold down the Option key to make the Library appear
How old is this time Machine backup ? Firefox uses two locations for the Firefox profile folder, so make sure to look in the correct location. Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles). *~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/&lt;profile&gt;/ Location used for the disk cache and other temporary files (Local Directory on about:profiles), this location isn't important and can be ignored in most cases. *~/Library/Caches/Firefox/Profiles/ In Mac OS X v10.7 and later, the "~/Library" folder in the Home directory is a hidden folder. *http://kb.mozillazine.org/Show_hidden_files_and_folders#Mac_OS_X Open Finder and use one of these: *Go -> Go To Folder (Shift-Command-G) and in the dialog type: ~/Library *Open the "Go" menu and hold down the Option key to make the Library appear
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.