X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Password generator now working at all

Được đăng

I've previously seen the password generator working but I tried updating my passwords on various accounts and it hasn't worked at all lately. I'm using 71.0b9. Is that OK?

I've previously seen the password generator working but I tried updating my passwords on various accounts and it hasn't worked at all lately. I'm using 71.0b9. Is that OK?

Giải pháp được chọn

LOL I found a better solution: switch to Chrome <3

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17580 giải pháp 159056 câu trả lời
Được đăng

You can check out some reports on Bugzilla.

1571647 - [meta] Password generator - QA bug tracking
1548393 - Generate a digestable password, free of ambiguous characters [68]
1563522 - Provide a way to copy randomly generated passwords to clipboard
1560032 - Support cutting and copying from unmasked password fields
1570215 - Add more character classes to password generator

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)


You can check out some reports on Bugzilla. 1571647 - [meta] Password generator - QA bug tracking 1548393 - Generate a digestable password, free of ambiguous characters [68] 1563522 - Provide a way to copy randomly generated passwords to clipboard 1560032 - Support cutting and copying from unmasked password fields 1570215 - Add more character classes to password generator (<i>please do not comment in bug reports<br>https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html</i>) ---- *https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?query_format=specific&order=changeddate%20desc%2Cbug_id%20desc&content=%22password%20generator%22

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Giải pháp được chọn

LOL I found a better solution: switch to Chrome <3

LOL I found a better solution: switch to Chrome <3
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.