X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't remove url from autocomplete

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
Được đăng

Having or not enabled to remember the history and temporary files, having DISABLED everything related to autocomplete in search (or url bar), when you delete EVERYTHING (history and temporary files), the next time you use firefox, when you start typing "www..." appears a website you visited.

I even deleted everything and reinstalled, but the bug persist. It started some versions later of Quantum release.

The ONLY way to delete an autocomplete suggestion is to start typing, when the url appears, going to that site, then deleting EVERYTHING from history works with THAT url, but appears the next one alfabetically...

Very weird error...

And it's NOT a bookmarked url, etc. It's just any visited one. When you delete EVERYTHING in history, it shouldn't appear in url bar, but when you start typing, the visited url is there, even with everything related to autocomplete disabled.

Having or not enabled to remember the history and temporary files, having DISABLED everything related to autocomplete in search (or url bar), when you delete EVERYTHING (history and temporary files), the next time you use firefox, when you start typing "www..." appears a website you visited. I even deleted everything and reinstalled, but the bug persist. It started some versions later of Quantum release. The ONLY way to delete an autocomplete suggestion is to start typing, when the url appears, going to that site, then deleting EVERYTHING from history works with THAT url, but appears the next one alfabetically... Very weird error... And it's NOT a bookmarked url, etc. It's just any visited one. When you delete EVERYTHING in history, it shouldn't appear in url bar, but when you start typing, the visited url is there, even with everything related to autocomplete disabled.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.