X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Tab space isn't removed on close

Được đăng

So I've made a few changes in userChrome.css to resize the tab sizes with some code that I've collected. In summary, I've changed the height and width as well as hid the tab title.

The problem that I've run into is that the tabs will kinda glitch out and the extra space won't collapse when the tab is closed (as shown in one of the screenshots). It seems to have to do with setting the width of the tab, since when I comment out the css styles to make them normal size again, tabs close properly.

I'd appreciate any thoughts y'all have. Thanks

So I've made a few changes in userChrome.css to resize the tab sizes with some code that I've collected. In summary, I've changed the height and width as well as hid the tab title. The problem that I've run into is that the tabs will kinda glitch out and the extra space won't collapse when the tab is closed (as shown in one of the screenshots). It seems to have to do with setting the width of the tab, since when I comment out the css styles to make them normal size again, tabs close properly. I'd appreciate any thoughts y'all have. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi mkania2010 vào

Giải pháp được chọn

Seems similar to the thread I addressed over on yonder mozillaZine forum:

http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=14839665#p14839665

Does that work for you?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Sidebery, Mutli-Account Containers

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8837 giải pháp 72222 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Seems similar to the thread I addressed over on yonder mozillaZine forum:

http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=14839665#p14839665

Does that work for you?

Seems similar to the thread I addressed over on yonder mozillaZine forum: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=14839665#p14839665 Does that work for you?
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

jscher2000 said

Seems similar to the thread I addressed over on yonder mozillaZine forum: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=14839665#p14839665 Does that work for you?

Yes, that seems to have done it. Thanks!

''jscher2000 [[#answer-1267269|said]]'' <blockquote> Seems similar to the thread I addressed over on yonder mozillaZine forum: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=14839665#p14839665 Does that work for you? </blockquote> Yes, that seems to have done it. Thanks!

Được chỉnh sửa bởi mkania2010 vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.