X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Cannot bookmark multiple history pages

Được đăng

I want to bookmark 10 selected history pages. I selected them, and right-click gives me the context menu as shown on the attached screen shot. But selecting "Bookmark Pages" does not work. Only individual pages selected this way will bookmark. And the option there "Open all in tabs" works fine, and I can then bookmark the 10 open tabs. But that wastes my time and bandwidth, and supposing I want to bookmark hundreds of history pages? Opening them all in tabs would break the machine.

I want to bookmark 10 selected history pages. I selected them, and right-click gives me the context menu as shown on the attached screen shot. But selecting "Bookmark Pages" does not work. Only individual pages selected this way will bookmark. And the option there "Open all in tabs" works fine, and I can then bookmark the 10 open tabs. But that wastes my time and bandwidth, and supposing I want to bookmark hundreds of history pages? Opening them all in tabs would break the machine.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Ferrar vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17584 giải pháp 159079 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Maybe use a copy (history) and paste (bookmarks) if bookmark all pages isn't working.

Maybe use a copy (history) and paste (bookmarks) if bookmark all pages isn't working.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks cor-el, that works. Drag and drop to a bookmark folder on the toolbar also works. Is the non-working context menu a bug to report? Please try it yourself.

Thanks cor-el, that works. Drag and drop to a bookmark folder on the toolbar also works. Is the non-working context menu a bug to report? Please try it yourself.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17584 giải pháp 159079 câu trả lời
Được đăng

This might have worked never with multiple history items selected (works for a single item). I tried it in Firefox 52 and it doesn't work there as well as in current Firefox releases, that is why I suggested the workaround.

This might have worked never with multiple history items selected (works for a single item). I tried it in Firefox 52 and it doesn't work there as well as in current Firefox releases, that is why I suggested the workaround.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.