X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why do bookmarks appear in the middle of the search suggestions tab, instead of right underneath the bar?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
Được đăng

I type in a few letters, it appears underneath but then instantly shifts to the middle of the search suggestions box, so when I assume it will stay there, I press down and end up selecting the wrong one. So annoying

I type in a few letters, it appears underneath but then instantly shifts to the middle of the search suggestions box, so when I assume it will stay there, I press down and end up selecting the wrong one. So annoying
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.