X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I've gotten locked out of mozilla login

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
Được đăng

I happened to send a 'forgot password' email to myself while my mail server was down. And now, even though I remember my original password, mozilla has 'locked' my account because it thinks the email is dead. How can I get a second chance?

I happened to send a 'forgot password' email to myself while my mail server was down. And now, even though I remember my original password, mozilla has 'locked' my account because it thinks the email is dead. How can I get a second chance?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.