X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I get rid of the +1in front of phone number in autofill?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

When I add a phone number to autofill a +1 is always added in front of the number. If I delete the +1 and "Save" the +1 reappears. How do I get rid of the +1in front of phone number in autofill?

When I add a phone number to autofill a +1 is always added in front of the number. If I delete the +1 and "Save" the +1 reappears. How do I get rid of the +1in front of phone number in autofill?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.