X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox 70 popup blocker icon has overwritten the URL drag and drop icon. Means I can no longer drag urls to desktop.

Được đăng

As it says above. Worked before update and there was no popup blocker. If I want to create a desktop URL shortcut I first have to put it on the toolbar and drag that. Real pain.

As it says above. Worked before update and there was no popup blocker. If I want to create a desktop URL shortcut I first have to put it on the toolbar and drag that. Real pain.

Giải pháp được chọn

Hi Chris, if you want to drag from the left end of Firefox's address bar to the desktop to create a shortcut, you can drag the lock icon. You're right that dragging the new "shield" icon positioned to the left of the lock doesn't create a shortcut.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8783 giải pháp 71831 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi Chris, if you want to drag from the left end of Firefox's address bar to the desktop to create a shortcut, you can drag the lock icon. You're right that dragging the new "shield" icon positioned to the left of the lock doesn't create a shortcut.

Hi Chris, if you want to drag from the left end of Firefox's address bar to the desktop to create a shortcut, you can drag the lock icon. You're right that dragging the new "shield" icon positioned to the left of the lock doesn't create a shortcut.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.