X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

FF Syncing only tabs and bookmarks, not history

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
Được đăng

I enabled Sync on my new laptop and synced it with FF on my desktop computer. I selected all six of the features to sync, including History. But the history will not sync. Only the bookmarks and open tabs are syncing. I noticed that when I hit the "Sync now" button, it says "Syncing tabs...". Has this changed? I'm sure it used to say "Syncing..." without the word Tabs on my old laptop, where history was syncing properly. Is there a new setting I have missed?

I enabled Sync on my new laptop and synced it with FF on my desktop computer. I selected all six of the features to sync, including History. But the history will not sync. Only the bookmarks and open tabs are syncing. I noticed that when I hit the "Sync now" button, it says "Syncing tabs...". Has this changed? I'm sure it used to say "Syncing..." without the word Tabs on my old laptop, where history was syncing properly. Is there a new setting I have missed?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.