X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

rename "other bookmarks"

Được đăng

want to rename it with "sort out"

want to rename it with "sort out"
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8792 giải pháp 71920 câu trả lời
Được đăng

Hi genaro, I love this idea.

Unfortunately, the top level categories (Bookmarks Toolbar, Bookmarks Menu, Other Bookmarks) aren't editable in the interface, there isn't a setting for that.

Possibly someone knows a trick to override them either for the current session using a script, or persistently using a style rule, but I haven't research it.

By the way, the original name for that category was "Unsorted Bookmarks" but maybe that was considered judgmental??

Hi genaro, I love this idea. Unfortunately, the top level categories (Bookmarks Toolbar, Bookmarks Menu, Other Bookmarks) aren't editable in the interface, there isn't a setting for that. Possibly someone knows a trick to override them either for the current session using a script, or persistently using a style rule, but I haven't research it. By the way, the original name for that category was "Unsorted Bookmarks" but maybe that was considered judgmental??
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.