X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I installed v70.0.1 (64 bit) last night. I use Firefox for e-mail with hotmail.After install, back-arrow on my toolbar does nothing.It used go back one screen?

Được đăng

question about it: Back button does not take me back one screen on HOTMAIL. It appears to work with other URLs. Do I need to change some setting?? thanks Tom

question about it: Back button does not take me back one screen on HOTMAIL. It appears to work with other URLs. Do I need to change some setting?? thanks Tom

Giải pháp được chọn

Hi Tom, I can think of three possible reasons the Backspace key wouldn't trigger the "Back" button on a particular site, but there might be others:

(1) If the cursor is in a form field

Firefox treats Backspace as Backspace when the cursor is in a form field.

(2) If there is no Back button history

This should be easy to check using the Back button drop-down on the toolbar (right-click to view) or testing with the other keyboard shortcut, Alt+LeftArrow.

(3) If the site is intercepting it

Maybe some Outlook users found it annoying and Microsoft is now grabbing Backspace before Firefox responds to it?? (I haven't logged in recently myself.)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8789 giải pháp 71880 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi Tom, I can think of three possible reasons the Backspace key wouldn't trigger the "Back" button on a particular site, but there might be others:

(1) If the cursor is in a form field

Firefox treats Backspace as Backspace when the cursor is in a form field.

(2) If there is no Back button history

This should be easy to check using the Back button drop-down on the toolbar (right-click to view) or testing with the other keyboard shortcut, Alt+LeftArrow.

(3) If the site is intercepting it

Maybe some Outlook users found it annoying and Microsoft is now grabbing Backspace before Firefox responds to it?? (I haven't logged in recently myself.)

Hi Tom, I can think of three possible reasons the Backspace key wouldn't trigger the "Back" button on a particular site, but there might be others: (1) If the cursor is in a form field Firefox treats Backspace as Backspace when the cursor is in a form field. (2) If there is no Back button history This should be easy to check using the Back button drop-down on the toolbar (right-click to view) or testing with the other keyboard shortcut, Alt+LeftArrow. (3) If the site is intercepting it Maybe some Outlook users found it annoying and Microsoft is now grabbing Backspace before Firefox responds to it?? (I haven't logged in recently myself.)
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Câu trả lời hữu ích

Thank you for the possibility list. I finally gave up and rebooted computer. All seems to be working okay now. Maybe something with the upgrade didn't make it through the process??? Tom

Thank you for the possibility list. I finally gave up and rebooted computer. All seems to be working okay now. Maybe something with the upgrade didn't make it through the process??? Tom
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8789 giải pháp 71880 câu trả lời
Được đăng

Sometimes the cliché answer is the best answer. ;-)

Sometimes the cliché answer is the best answer. ;-)
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.