X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I use Firefox. My webpage includes all my bookmarks,etc. I created a Firefox a/c . Will all my bookmarks automaticlally be included with my account?

Được đăng

I use Firefox. My webpage includes all my bookmarks,etc. I created a Firefox a/c . Will all my bookmarks automaticlally be included with my account? If so, how can I check?

I use Firefox. My webpage includes all my bookmarks,etc. I created a Firefox a/c . Will all my bookmarks automaticlally be included with my account? If so, how can I check?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8789 giải pháp 71880 câu trả lời
Được đăng

Hi Jim, your Firefox bookmarks -- the ones visible in the Library window when you use Ctrl+Shift+b and check the Toolbar/Menu/Other categories in the left column -- are included in Sync by default.

Are those the ones you mean, or a different set of bookmarks stored on a website or elsewhere?

Hi Jim, your Firefox bookmarks -- the ones visible in the Library window when you use Ctrl+Shift+b and check the Toolbar/Menu/Other categories in the left column -- are included in Sync by default. Are those the ones you mean, or a different set of bookmarks stored on a website or elsewhere?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.