X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox newbie here. I have many .mht files (saved from IE11) that do not seem to open in Firefox.

Được đăng

As a newbie is there something I need to add into Firefox first to make these mht files load?

I shall shortly be changing to Windows 10: will that solve the problem?

As a newbie is there something I need to add into Firefox first to make these mht files load? I shall shortly be changing to Windows 10: will that solve the problem?

Giải pháp được chọn

Unlikely. This is IE-only format.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
339 giải pháp 1907 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Unlikely. This is IE-only format.

Unlikely. This is IE-only format.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for your comment.

I realise now that most files that I have previously saved in mht format were from Wikipedia so in future I'll save them as pdfs.

Thanks for your comment. I realise now that most files that I have previously saved in mht format were from Wikipedia so in future I'll save them as pdfs.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17588 giải pháp 159105 câu trả lời
Được đăng

See also:

See also: *Save Page WE https://addons.mozilla.org/firefox/addon/save-page-we/ *SingleFile | Save a page as a single HTML file https://addons.mozilla.org/firefox/addon/single-file/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.