X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I uploaded my Bookmarks from my old computer to my new one, but I cannot get the bookmarks to display across the top of my screen.

Được đăng

I have a new Windows 10 computer. I downloaded the bookmarks from Firefox on my old Windows 7 computer and uploaded them to Firefox on the new computer. I can see that the bookmarks are there, but they are not displaying across the top of my screen as they did on the old computer. I had many "categories" listed across the top, such as Music, Food, etc., with many bookmarks on the dropdown from each category. How do I get those categories to display across the top of my screen? Thanks for your help!!!

I have a new Windows 10 computer. I downloaded the bookmarks from Firefox on my old Windows 7 computer and uploaded them to Firefox on the new computer. I can see that the bookmarks are there, but they are not displaying across the top of my screen as they did on the old computer. I had many "categories" listed across the top, such as Music, Food, etc., with many bookmarks on the dropdown from each category. How do I get those categories to display across the top of my screen? Thanks for your help!!!
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

This was just here -- I didn't add it myself.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8790 giải pháp 71880 câu trả lời
Được đăng

Sorry for the delayed response.

If the bookmarks are on the Bookmarks Toolbar, you'll need to enable that bar, since it's optional. Check out: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window.

Does that work on yours?

Sorry for the delayed response. If the bookmarks are on the Bookmarks Toolbar, you'll need to enable that bar, since it's optional. Check out: [[Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window]]. Does that work on yours?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.