X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Some sites when login used the saved password but soon after login add extra characters to already saved password and ask to update the existing password.

Được đăng

I login to the site using saved user login and password with no issue but soon after firefox add extra characters to existing saved password. I don't have any idea why firefox adding extra characters adding to it. Kindly let me know how to resolve this issue. The issue is coming in some more login also but not in all.

I login to the site using saved user login and password with no issue but soon after firefox add extra characters to existing saved password. I don't have any idea why firefox adding extra characters adding to it. Kindly let me know how to resolve this issue. The issue is coming in some more login also but not in all.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It is possible that the website uses JavaScript to modify the password before submitting the form. That makes Firefox ask to update the password.

The submit button has this JavaScript onclick handler attached if I check this in the Inspector.

function onclick(event) {
  javascript: convertTomd5_New();
}

You can create a password block exception to prevent Firefox from asking to update the password.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17571 giải pháp 158915 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

It is possible that the website uses JavaScript to modify the password before submitting the form. That makes Firefox ask to update the password.

The submit button has this JavaScript onclick handler attached if I check this in the Inspector.

function onclick(event) {
  javascript: convertTomd5_New();
}

You can create a password block exception to prevent Firefox from asking to update the password.

It is possible that the website uses JavaScript to modify the password before submitting the form. That makes Firefox ask to update the password. The submit button has this JavaScript onclick handler attached if I check this in the Inspector. <pre>function onclick(event) { javascript: convertTomd5_New(); }</pre> You can create a password block exception to prevent Firefox from asking to update the password.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

cor-el said

It is possible that the website uses JavaScript to modify the password before submitting the form. That makes Firefox ask to update the password. The submit button has this JavaScript onclick handler attached if I check this in the Inspector.
function onclick(event) {
  javascript: convertTomd5_New();
}

You can create a password block exception to prevent Firefox from asking to update the password.

Thank you so much. As suggested I made an exception and block the site to save password.

''cor-el [[#answer-1266710|said]]'' <blockquote> It is possible that the website uses JavaScript to modify the password before submitting the form. That makes Firefox ask to update the password. The submit button has this JavaScript onclick handler attached if I check this in the Inspector. <pre>function onclick(event) { javascript: convertTomd5_New(); }</pre> You can create a password block exception to prevent Firefox from asking to update the password. </blockquote> '''Thank you so much. As suggested I made an exception and block the site to save password.'''
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.