X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Where can I see saved passwords in Mozilla Firefox?

Được đăng

what can I do if the autofill doesn’t work and I don’t remember the password ?

what can I do if the autofill doesn’t work and I don’t remember the password ?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Standard8 37 giải pháp 201 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Go to the three-bar menu near the top-right, and select "Logins and Passwords". You can then search through your saved logins.

Go to the three-bar menu near the top-right, and select "Logins and Passwords". You can then search through your saved logins.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.