X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Setting Master Password Fails in Firefox 70.0.1

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

I have never set a master password. After upgrading to Firefox 70.0.1 I discovered the the master password cannot be set.

A pop up window titled Master Password Change Failed has this message --

Unable to change Master Password.

This nonsense needs to be fixed

I have never set a master password. After upgrading to Firefox 70.0.1 I discovered the the master password cannot be set. A pop up window titled Master Password Change Failed has this message -- Unable to change Master Password. This nonsense needs to be fixed
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.