X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox Send - Good, but is it possible to receive a feedback when the sent file will be downloaded?

Được đăng

Hi to everybody at Mozilla,

Just a question,

Is there a "project/expectation" to receive a "File downloaded" feedback after the file I have sent has been downloaded by the addressee (I mean, something similar like the "WeTransfer" feedback)?

Hi to everybody at Mozilla, Just a question, Is there a "project/expectation" to receive a "File downloaded" feedback after the file I have sent has been downloaded by the addressee (I mean, something similar like the "WeTransfer" feedback)?

Giải pháp được chọn

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
338 giải pháp 1899 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi, you can request it here: https://github.com/mozilla/send/issues

Hi, you can request it here: https://github.com/mozilla/send/issues
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thank you TyDraniu,

done as per your suggestion.

All the best.

Claudio

Thank you TyDraniu, done as per your suggestion. All the best. Claudio
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.