X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Does Mozilla has voice translator extension like https://play.google.com/store/apps/details?id=com.translatorapp.all.languages.translator.free.voice.translation

Được đăng

Does Mozilla has voice translator web extension like (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.translatorapp.all.languages.translator.free.voice.translation), which I can use to translate text in my desired language with accurate pronunciation. I will wait for your kind response. Thank you.

Does Mozilla has voice translator web extension like (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.translatorapp.all.languages.translator.free.voice.translation), which I can use to translate text in my desired language with accurate pronunciation. I will wait for your kind response. Thank you.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

user1790693 1 giải pháp 11 câu trả lời
Được đăng

Lingvanex is what you're looking for.

[https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lingvanex-translator/?src=search Lingvanex] is what you're looking for.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.