X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Since the upgrade to 70.0 my firefox is not working right. Home page I don't belive belongs to firefox.

Được đăng

My home page is Firefox. The tips always showed on the bottom of the page. Now it is showing from time to time right under the search area. Also from time when I go to Facebook page it is not the same as I usually see. When I get it I will send screen shot. I have uninstalled reinstalled and it is not getting fixed. Any help would be greatly appreciated.

My home page is Firefox. The tips always showed on the bottom of the page. Now it is showing from time to time right under the search area. Also from time when I go to Facebook page it is not the same as I usually see. When I get it I will send screen shot. I have uninstalled reinstalled and it is not getting fixed. Any help would be greatly appreciated.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Tyler Downer
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
1538 giải pháp 10733 câu trả lời
Được đăng

That home page is the default Firefox one, so you're good there.

Can you elaborate what else isn't right?

That home page is the default Firefox one, so you're good there. Can you elaborate what else isn't right?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

I don't understand. I have been with Firefox for like ever and in all that time tips has always been on the bottom of the page. Where did a default page come from all of a sudden. It is not making me feel good. And the fact that some times when I go to Facebook the page is different also. As stated in the first question, when it happen I will send screen shot.

I don't understand. I have been with Firefox for like ever and in all that time tips has always been on the bottom of the page. Where did a default page come from all of a sudden. It is not making me feel good. And the fact that some times when I go to Facebook the page is different also. As stated in the first question, when it happen I will send screen shot.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17568 giải pháp 158896 câu trả lời
Được đăng

You can set in "Options/Preferences -> Home" what items you want to see on the Firefox Home page (i.e. if you do not want to see the snippets below the search engine then remove that tick).

You can set in "Options/Preferences -> Home" what items you want to see on the Firefox Home page (i.e. if you do not want to see the snippets below the search engine then remove that tick). *https://support.mozilla.org/en-US/kb/hide-or-display-content-new-tab
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.