X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

After adding a new Security Module to add support to keys stored in a TPM2, the status is stuck in "Disabled" state. Where can I find logs to figure out why?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
Được đăng

I've added TPM2 PKCS11 Security Module to Preferences > Privacy & Security > Security Devices > Load however the Status of the module is "Disabled" while all the others are "Ready".

I'm not able to determine why the module is disabled. Possibly my profile disallows it or the module is failing to initialize.

Module path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtpm2-pk11.so

I've added TPM2 PKCS11 Security Module to Preferences > Privacy & Security > Security Devices > Load however the Status of the module is "Disabled" while all the others are "Ready". I'm not able to determine why the module is disabled. Possibly my profile disallows it or the module is failing to initialize. Module path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtpm2-pk11.so
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.