X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Перестали открываться инструменты разработчика, как вернуть?

Được đăng

Я увеличила, потом решила уменьшить инструменты разработчика и уменьшила нечаянно настолько, что они пропали куда-то, теперь даже если включены их нигде нет и не видно. Как их сделать видимыми, вернуть на место? Прилагаю файл всего экрана, где видно что галочка стоит, а самих инструментов не видно, пробовала все приложения закрывать, перезагружать компьютер, но их нет и они не появились, не могу открыть. А я учусь на верстальщика и привыкла именно в этом браузере просматривать сайты, в других мне не так уждобно, нужно привыкать.

Я увеличила, потом решила уменьшить инструменты разработчика и уменьшила нечаянно настолько, что они пропали куда-то, теперь даже если включены их нигде нет и не видно. Как их сделать видимыми, вернуть на место? Прилагаю файл всего экрана, где видно что галочка стоит, а самих инструментов не видно, пробовала все приложения закрывать, перезагружать компьютер, но их нет и они не появились, не могу открыть. А я учусь на верстальщика и привыкла именно в этом браузере просматривать сайты, в других мне не так уждобно, нужно привыкать.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Andrew
  • Moderator
321 giải pháp 4062 câu trả lời
Được đăng

We do not provide support in Russian on this forum. Please visit https://mozilla-russia.org/

Мы не предоставляем поддержку на русском языке на этом форуме. Пожалуйста, посетите https://mozilla-russia.org/

We do not provide support in Russian on this forum. Please visit https://mozilla-russia.org/ Мы не предоставляем поддержку на русском языке на этом форуме. Пожалуйста, посетите https://mozilla-russia.org/
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.