X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox: no login dialog on subframes

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
Được đăng

Hi,

Firefox does not ask for login credentials anymore, when a subframe needs them, but other frames on the same page don't. Currently I have to select the subframe with a right-click and select "This Frame | Show only this frame", then Firefox is displaying the login dialog window for the subframe and asks for username and password again.

Happens to me since Version 70.0.1 (64-bit) on Mac. Earlier Version did worked as expected.

Is this a bug or misconfiguration ?

Hi, Firefox does not ask for login credentials anymore, when a subframe needs them, but other frames on the same page don't. Currently I have to select the subframe with a right-click and select "This Frame | Show only this frame", then Firefox is displaying the login dialog window for the subframe and asks for username and password again. Happens to me since Version 70.0.1 (64-bit) on Mac. Earlier Version did worked as expected. Is this a bug or misconfiguration ?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.