X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Proxy Exclude Settings Ubuntu 18.04 don't work

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
Được đăng

Dear Ladies and Gentlemen! I try to exclude all DNS-Entries from the proxy which contain the word "mind", so for example mindTest or TestMind or TestMindTest. Therefore I treied several patterns like:

  • mind*

mind*

  • mind

Sadly non of those work for the url https://mindTest If I just exlclude the ips behind those names it does not work either. But if i exclude the whole word like mindTest it works. Can you provide me help? I am using version: 70.0.1 (64-bit) for Ubuntu

Dear Ladies and Gentlemen! I try to exclude all DNS-Entries from the proxy which contain the word "mind", so for example mindTest or TestMind or TestMindTest. Therefore I treied several patterns like: *mind* mind* *mind Sadly non of those work for the url https://mindTest If I just exlclude the ips behind those names it does not work either. But if i exclude the whole word like mindTest it works. Can you provide me help? I am using version: 70.0.1 (64-bit) for Ubuntu
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

none, only out of the box

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.