X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Is there an alternative of "-no-deelevate" parameter?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
Được đăng

Hi i want to inform me if there is another way i can drag n' drop link to my desktop without needing at this parameter at the shortcuts of firefox.

Hi i want to inform me if there is another way i can drag n' drop link to my desktop without needing at this parameter at the shortcuts of firefox.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.