X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Can't use video in <embed> tag

Được đăng

I need to embed video using the <embed> tag rather than the <video> tag. Other browsers support this, but Firefox doesn't.

For example, this code:

  <figure>
    <embed src="myvid.mp4">
    <figcaption>
      myvid
    </figcaption>
  </figure>

works in Chrome. Firefox however ignores the embed source and only prints the content of the <figcaption> tag.

What's going on here? Does Firefox not support video in <embed> tags?

I need to embed video using the &lt;embed&gt; tag rather than the &lt;video&gt; tag. Other browsers support this, but Firefox doesn't. For example, this code: <pre><nowiki> <figure> <embed src="myvid.mp4"> <figcaption> myvid </figcaption> </figure></nowiki></pre> works in Chrome. Firefox however ignores the embed source and only prints the content of the &lt;figcaption&gt; tag. What's going on here? Does Firefox not support video in <embed> tags?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 26.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

I need to embed video using the <embed> tag rather than the <video> tag. Other browsers support this, but Firefox doesn't.

For example, this code:

 <figure>
   <embed src="myvid.mp4">
   <figcaption>
     myvid
   </figcaption>
 </figure>

works in Chrome. Firefox however ignores the embed source and only prints the content of the <figcaption> tag.

What's going on here? Does Firefox not support video in <embed> tags?

I need to embed video using the <embed> tag rather than the &lt;video&gt; tag. Other browsers support this, but Firefox doesn't. For example, this code: <figure> <embed src="myvid.mp4"> <figcaption> myvid </figcaption> </figure> works in Chrome. Firefox however ignores the embed source and only prints the content of the <figcaption> tag. What's going on here? Does Firefox not support video in <embed> tags?

Được chỉnh sửa bởi blackburn vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17578 giải pháp 159013 câu trả lời
Được đăng

With what content type does the server send this mp4 file ?

Did you check the Web Console?

 • "3-bar" menu button or Tools -> Web Developer

Try to add a type attribute

 • <embed src="myvid.mp4" type="video/mp4" >

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?

With what content type does the server send this mp4 file ? Did you check the Web Console? *"3-bar" menu button or Tools -> Web Developer Try to add a type attribute *&lt;embed src="myvid.mp4" type="video/mp4" &gt; Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Thanks for the interest. This page isn't being served by a webserver but is a local file. The HTML is rendered by Pandoc from Markdown. So I won't typically be able to add a 'type' key in the <embed> tag.

However, testing with

 <figure>
  <embed src="myvid.mp4" type="video/mp4">
  <figcaption>My video</figcaption>
 </figure>


show just the text "My video" in a red-lined box.

Works fine in Chrome.

Thanks for the interest. This page isn't being served by a webserver but is a local file. The HTML is rendered by Pandoc from Markdown. So I won't typically be able to add a 'type' key in the <embed> tag. However, testing with <div style="border: solid 1px red"> <figure> <embed src="myvid.mp4" type="video/mp4"> <figcaption>My video</figcaption> </figure> </div> show just the text "My video" in a red-lined box. Works fine in Chrome.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17578 giải pháp 159013 câu trả lời
Được đăng

Anything (possibly security) related to this in the Web Console ?

 • "3-bar" menu button or Tools -> Web Developer
Anything (possibly security) related to this in the Web Console ? *"3-bar" menu button or Tools -> Web Developer
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.