X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Mozzilla se cierra inesperádamente de manera continua, no puedo usarlo ni ver videos ni hacer nada ya que se interrumpe constantemente. No dejo de enviar informes de error y hacer todo lo que se dice en esta página y no se soluciona. Tampoco puedo acceder al soporte técnico.

bp-9271ef48-8a5f-4d38-8de3-14fd10191111

Mozzilla se cierra inesperádamente de manera continua, no puedo usarlo ni ver videos ni hacer nada ya que se interrumpe constantemente. No dejo de enviar informes de error y hacer todo lo que se dice en esta página y no se soluciona. Tampoco puedo acceder al soporte técnico. bp-9271ef48-8a5f-4d38-8de3-14fd10191111
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4271 giải pháp 59904 câu trả lời
Được đăng

bp-9271ef48-8a5f-4d38-8de3-14fd10191111 Signature: RtlpFreeHeapInternal | RtlFreeHeap | usrdniecertstore.dll | CloseStore

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

The crash report flagged these programs;

UsrDNIeCertStore.dll = Instalable módulo criptográfico DNIe or UsrDNIeCertStore by Dirección General de Policía.

msvcp140.dll = Microsoft® Visual Studio

tasks_core.dll = Windows Visual Studio ?

bp-9271ef48-8a5f-4d38-8de3-14fd10191111 Signature: RtlpFreeHeapInternal | RtlFreeHeap | usrdniecertstore.dll | CloseStore Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ The crash report flagged these programs; UsrDNIeCertStore.dll = Instalable módulo criptográfico DNIe or UsrDNIeCertStore by Dirección General de Policía. msvcp140.dll = Microsoft® Visual Studio tasks_core.dll = Windows Visual Studio ?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4271 giải pháp 59904 câu trả lời
Được đăng

Make sure all of your programs are up to date.

Make sure all of your programs are up to date.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.