X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Why am I denied access to the Fox News Website?

Được đăng

This is the message I get Access Denied You don't have permission to access "http://www.foxnews.com/" on this server.

Reference #18.2c781bb8.1573417368.15c1da03 I am running the version 70.0.1

This is the message I get Access Denied You don't have permission to access "http://www.foxnews.com/" on this server. Reference #18.2c781bb8.1573417368.15c1da03 I am running the version 70.0.1

Giải pháp được chọn

Such a message can be generated by a filter protecting the server against misuse.

You can remove all data stored in Firefox from a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox from this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data from that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website then data from that website will be saved once again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Aki_66 2 giải pháp 48 câu trả lời
Được đăng

clear cache and try again

clear cache and try again
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

Did that and no difference

Did that and no difference
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17568 giải pháp 158904 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Such a message can be generated by a filter protecting the server against misuse.

You can remove all data stored in Firefox from a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox from this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data from that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website then data from that website will be saved once again.

Such a message can be generated by a filter protecting the server against misuse. You can remove all data stored in Firefox from a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History"). Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox from this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data from that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note. You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files. If you revisit a 'forgotten' website then data from that website will be saved once again. *https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.