X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Printing box opening randomly

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
Được đăng

Anyone having an issue with Firefox opening the print dialogue box randomly?

Anyone having an issue with Firefox opening the print dialogue box randomly?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.