X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

what is : "media.peerconnection.ice.obfuscate_host_addresses".It appears not documented

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

In about:config "media.peerconnection.ice.obfuscate_host_addresses" doesn't appear to be documented. can anybody guide me on it's use or where to find documentation?

i'm interested in settings surrounding protecting ip/internal/address leakage. i don't have a vpn or proxy but i don't want my geo location to be broadcast and identified by ip-address. probably nothing i can do in the browser as ISP assigns the ip address, but all info is good.

In about:config "media.peerconnection.ice.obfuscate_host_addresses" doesn't appear to be documented. can anybody guide me on it's use or where to find documentation? i'm interested in settings surrounding protecting ip/internal/address leakage. i don't have a vpn or proxy but i don't want my geo location to be broadcast and identified by ip-address. probably nothing i can do in the browser as ISP assigns the ip address, but all info is good.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

.no-script .adblock plus .privacy badger

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.