X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how can i stop the refresh page

Được đăng

When i am reading a page suddenly reload !! so i have to wait 3-4 sec to get the page load. can i stop it ?

When i am reading a page suddenly reload !! so i have to wait 3-4 sec to get the page load. can i stop it ?

Giải pháp được chọn

Hello siourock,

Would you try this please :

Type in the address bar about:config (press Enter) (promise to be careful, if asked)

Type in the search bar and look for the preference :

accessibility.blockautorefresh :

its value needs to be set to false to turn it OFF

its value needs to be set to true to turn it ON

(after a value has been changed : close and restart Firefox)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5143 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hello siourock,

Would you try this please :

Type in the address bar about:config (press Enter) (promise to be careful, if asked)

Type in the search bar and look for the preference :

accessibility.blockautorefresh :

its value needs to be set to false to turn it OFF

its value needs to be set to true to turn it ON

(after a value has been changed : close and restart Firefox)

Hello siourock, Would you try this please : Type in the address bar '''about:config''' (press Enter) (promise to be careful, if asked) Type in the search bar and look for the preference : '''accessibility.blockautorefresh''' : its value needs to be set to '''false''' to turn it OFF its value needs to be set to '''true''' to turn it ON (after a value has been changed : close and restart Firefox)
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn

Người tạo câu hỏi

thank you it works

thank you it works
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
McCoy
  • Top 10 Contributor
545 giải pháp 5143 câu trả lời
Được đăng

siourock said

thank you it works

My pleasure - and : well done !

''siourock [[#answer-1265931|said]]'' <blockquote> thank you it works </blockquote> My pleasure - and : well done !
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.