X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Website not displaying properly on Mozilla only

Được đăng

Hi, my website is https://parkourshoesguide.com/

It works fine on all other devices but a big white space is appearing at right side when I look using Mozilla browser. Help!

Hi, my website is https://parkourshoesguide.com/ It works fine on all other devices but a big white space is appearing at right side when I look using Mozilla browser. Help!

Giải pháp được chọn

You may have accidentally zoomed web page(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Wesley Branton
  • Top 10 Contributor
649 giải pháp 5257 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

It appears to be displaying properly for me.

If you are actively developing the page, you may need to clear your cache to get any updates to the page to load properly.

If the screenshot that I've attached is not how the website should look, I'd recommend attaching a screenshot of how the page displays in other browsers.

Hope this helps.

It appears to be displaying properly for me. If you are actively developing the page, you may need to [[How to clear the Firefox cache|clear your cache]] to get any updates to the page to load properly. If the screenshot that I've attached is not how the website should look, I'd recommend [[How do I create a screenshot of my problem?|attaching a screenshot]] of how the page displays in other browsers. Hope this helps.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17589 giải pháp 159105 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

You may have accidentally zoomed web page(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))
You may have accidentally zoomed web page(s). Reset the page zoom on pages that cause problems. *<b>View -> Zoom -> Reset</b> (Ctrl+0/Command+0 (zero)) *https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-zoom
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 1
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.