X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Twitter asks for 2FA every time I restart Firefox - fixable?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
Được đăng

I have 2FA on Twitter. From my phone this is no issue, as I use the Twitter-app, but I usually log in through Firefox on my laptop, and it asks for authentication every time I restart my computer of Firefox. Is this solvable from within Firefox?

I have 2FA on Twitter. From my phone this is no issue, as I use the Twitter-app, but I usually log in through Firefox on my laptop, and it asks for authentication every time I restart my computer of Firefox. Is this solvable from within Firefox?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.