X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

All video on all sites have suddenly stopped playing, even when I try to play them they just freeze.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
Được đăng

firefox developer edition 71.0b8 (64-bit) all of the sudden stopped playing all videos even when re-launched in safe mode.

firefox developer edition 71.0b8 (64-bit) all of the sudden stopped playing all videos even when re-launched in safe mode.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.