X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Preference setting "open link in new tab" does not work

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
Được đăng

I have tried all sorts of ways to keep the preference "open link in new tab" to stick to no avail. Right now, the only workaround is to hold down the command key and click the "open link in new tab" option in the pulldown menu. This is not efficient. In the last iteration, the preference setting did this for me automatically. What gives? I am using a MacBook Air. My plugins are the usual adblock apps. Thanks

I have tried all sorts of ways to keep the preference "open link in new tab" to stick to no avail. Right now, the only workaround is to hold down the command key and click the "open link in new tab" option in the pulldown menu. This is not efficient. In the last iteration, the preference setting did this for me automatically. What gives? I am using a MacBook Air. My plugins are the usual adblock apps. Thanks
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.