X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

when am downloading something my firefox icon (in the task bar) becomes a loading bar for the thing am downloading,and i was wondering if i can disable that.

Được đăng

when am downloading something my firefox icon (in the task bar) becomes a loading bar for the thing am downloading,and i was wondering if i can disable that option somehow. Thank you for your precious time.

when am downloading something my firefox icon (in the task bar) becomes a loading bar for the thing am downloading,and i was wondering if i can disable that option somehow. Thank you for your precious time.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8783 giải pháp 71816 câu trả lời
Được đăng

Hi hmamou64, I don't think there is a setting for that, sorry.

Hi hmamou64, I don't think there is a setting for that, sorry.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.