X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

When right clicked on already opened tab, I want a "new tab" option above "reload tab". Any idea how can i do that?

Được đăng

I just migrated from chrome and in firefox, I am spending more time in keeping my tabs organized. I am basic JS learner, I can do if there is anything(extention or JS library) to be added.

I just migrated from chrome and in firefox, I am spending more time in keeping my tabs organized. I am basic JS learner, I can do if there is anything(extention or JS library) to be added.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Privacy Badger, Ad blocker

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8797 giải pháp 71970 câu trả lời
Được đăng

Hi Rana, Firefox has a new tab button at the right end of the bar, and can open a new tab using the Command+t keyboard shortcut. (There is a preference I'll mention below the line to control whether the new tab opens at the far end of the bar or next to the current tab.)

If you prefer an item on the tab context menu, you could find an add-on for that. Add-on commands appear at the bottom of the list, which would be an adjustment, but you might prefer it anyway.

Here's an example:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/new-tab-context/


For possible future reference, here's how you switch the new tab button and Command+t to opening a new tab next to the current tab instead of at the end:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste insert and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.tabs.insertAfterCurrent preference to switch the value from false to true

Hi Rana, Firefox has a new tab button at the right end of the bar, and can open a new tab using the Command+t keyboard shortcut. (There is a preference I'll mention below the line to control whether the new tab opens at the far end of the bar or next to the current tab.) If you prefer an item on the tab context menu, you could find an add-on for that. Add-on commands appear at the bottom of the list, which would be an adjustment, but you might prefer it anyway. Here's an example: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/new-tab-context/ ---- For possible future reference, here's how you switch the new tab button and Command+t to opening a new tab next to the current tab instead of at the end: (1) In a new tab, type or paste '''about:config''' in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk. (2) In the search box above the list, type or paste '''insert''' and pause while the list is filtered (3) Double-click the '''browser.tabs.insertAfterCurrent''' preference to switch the value from false to true
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.